Auktoriserad översättare och LÅGPRIS dokument översättning
 

Vad är en auktoriserad översättare?Vad är en auktoriserad, bestyrkt, certifierad, svuren eller officiell översättning av dokument?

Hur man skall översätta vigselbevis, körkort, försäkringsbesked och andra dokument? Skillnaden mellan certifierad och auktoriserad översättning? Du får svar på dessa frågor här.


Beställ bestyrkt högkvalitativ auktoriserad översättning online i Göteborg Malmö Stockholm  Uppsala  Helsingborg  Gävle  Skövde Norrköping  Örebro Linköping Västerås Umeå Karlstad, i hela Sverige

Officiell översättning av auktoriserade översättare translatorer  

Bestyrkande/vidimering av översättning hos Notarius publicus  

Lågpris översättning hos ISO-certifierad  översättningsbyrå Baltic Media 

Certifierad översättning | Pris Översättning Engelska Svenska

 

Auktoriserad översättning | Översättning av auktoriserad översättare - translator | Bestyrkande/vidimering av översättning hos Notarius publicus

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Få en offert här | Gratis offert  

 

Auktoriserade översättare när ni behöver en auktoriserad översättning

Vidimerade översättningar, auktoriserade översättningar av auktoriserad översättareVissa juridiska dokument såsom betyg från svenska och utländska universitet, gymnasiebetyg,  försäkringsbesked, adoptionshandlingar, dödsfallsintyg, dödsbo, födelseattest, vigselbevis, körkort, olika intyg  och andra dokument behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och en auktoriserad / professionell översättare intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian.

Auktoriserad / certifierad / bestyrkt / officiell översättning behövs ofta när dokumentet  kommer att lämnas till en myndighet eller används i offentlig förvaltning. Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, domar eller liknande.

Dessa dokument översätts av en  professionell eller auktoriserad  översättare som är specialiserad på det aktuella ämnesområdet.

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare som kan utföra en  auktoriserad översättning  mellan engelska och svenska eller till och från tyska, spanskaitalienskafranskaryska, serbiska

arabiskapersiskafinskanorskadanska och andra språk.

 Auktoriserad officell  översättning av auktoriserade och certifierade  översättare

Översättningsbyrå Baltic Media är ett ISO-certifierat språkföretag med 30 års erfarenhet

 

Vad är en auktoriserad, bestyrkt, certifierad, svuren eller officiell översättning av dokument?  | Vad är en auktoriserad översättare?

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad/bestyrkt översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som  utförs av en professionell/auktoriserad/certifierad  översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

En auktoriserad eller certifierad översättning kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt översättarens signatur. 

Observera att antalet av auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk. Därför rekommenderar vi att använda billigare och säkrare alternativ av en certifierad eller bestyrkt översättning.

Det finns ingen universell global standard för godkännande av auktoriserade /certifierade / bestyrkta  översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land. Meddela oss hur ni tänker använda er översättning för att vi kan ge er bästa möjliga råd. 

Översättningsbyrå

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus | Bestyrkt översättning

Notariseringen innebär att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är certifierad.

För att minska era vidimeringskostnader bestyrker vi översättningar hos notarius publicus i Riga (Lettland) där vårt produktionskontor finns. 

Observera att bestyrkande av en översättning hos notarius publicus i Sverige är mycket dyrare och kräver att översättningen utförs endast av en auktoriserad av Kammarkollegiet översättare. Antalet av dessa är begänsat och inte tillgängliga på alla språk.

Vi erbjuder en billigare och snabbare lösning av en bestyrkt översättning på alla språk. Svenska juridiska byråer och privatpersoner uppskattar denna tjänst.

 

Apostille

Om ni  behöver en apostille för att bekräfta handlingens äkthet handlingen skall då förses med denna innan vi utför den certifierade översättningen.

Om ni önskar att förse med en apostille en översättning observera att notarius publicus i Sverige intygar och förser en översättning med apostille endast om översättning är utförd av en auktoriserad översättare hos Kammarkollegiet. Det går inte att förse med apostille i Sverige en bestyrkt översättning utomlands.

Meddela oss hur ni tänker använda er översättning för att vi kan ge er bästa möjliga råd. 

 

Certifierade eller auktoriserade översättare?  

Den mest populära typen av översättning av officiella handlingar är en certifierad översättning, eftersom en certifierad översättning har samma ackreditering i de flesta länderna.

Antalet auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk.

En översättning av en auktoriserad (svuren) translator kostar ofta mer än en certifierad översättning.

Samtidigt kan en certifierad översättning ge kunden en högre kvalitetssäkerhet om det görs i ett ISO-certifierat företag som Baltic Media (F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

 

Certifierad, professionell översättning

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning. Läs mer om våra professionella översättare här.

 

Pris | Auktoriserad / certifierad / bestyrkt översättning 

Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. 
I de flesta fall kostar en certifierad översättning med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl moms.  Bestyrkt översättning med företagsstämpel kostar från 350 kronor.


För att kunna ge ett fast pris måste vi få se dina dokument. Bifoga gärna dokumenten direkt när ni kontaktar oss via mejl. Vi behandlar all given information med strikt sekretess enligt EU:s datalagringsdirektiv.

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Få en offert här | Gratis offert  

Vi lovar att svara på din prisförfrågan inom 15 minuter (gäller mån-fre 8.00 - 17.00, ej röda dagar). 

 

Inget behov av att komma till kontoret | Online service

Pris | Auktoriserad/certifierad/bestyrkt översättning

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en auktoriserad översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Få en offert här | Gratis offert  Vi svarar på din prisförfrågan inom 15 minuter. 

 

Översättning av officiella handlingar | Auktoriserad / bestyrkt  översättning 

Vid översättning av officiella handlingar anlitar vi även auktoriserad översättare - auktoriserad translator.

Translatorn har eget ansvar för översättningens kvalitet, som garanteras genom en individuell stämpel från Notarius Publicus på varje handling som översätts.

För att legalisera en översättning krävs att översättaren är en auktoriserad translator / auktoriserad översättare (OBS inte tolk).

 

 Apostille |  Auktoriserad / certifierad / bestyrkt översättning 

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. 

Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version) 

Legalisering an en auktoriserad översättning göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.

Vänligen kom ihåg att översättningsbyråer inte erbjuder certifiering av era ursprungliga dokument eller översättningar med en apostille.


Legalisering av dokument måste utfärdas av kunden på egen hand I Sverige har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. 

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare som kan utföra en  auktoriserad översättning  till och från svenska, engelska, tyska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska, persiska, finska, norska, danska och andra språk.

 

Snabb hantering av översättningsordrar  | Auktoriserad / certifierad översättning 

Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.

 

Kvalitet av auktoriserad, certifierad översättning och sekretess 

Översättningsbyrån Baltic Media  arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer (även auktoriserade översättare) håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

 

ISO 9001:2015 Översättningsstandard | Auktoriserad, certifierad översättning 

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 – redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens  beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.
 

Ansvarsförsäkring | Auktoriserade översättare 

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för  ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.
 

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad eller certifierad översättning och våra översättare 

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

 

 Kostnadsfri offert på auktoriserad / certifierad översättning | Offert till dig inom 15 minuter

Begäran om information   

 

Lista på våra språk med auktoriserade/certifierade översättare som översätter till och från:

Auktoriserad översättare till och från kurdiska, thailändska, montenegrinska, somaliska, arameiska och andra språk

Auktoriserad översättare till och från engelska 

Auktoriserad översättare till och från franska 

Auktoriserad översättare till och från tyska 

Auktoriserad översättare till och från spanska 

Auktoriserad översättare till och från finska 

Auktoriserad översättare till och från polska 

Auktoriserad översättare till och från tjeckiska 

Auktoriserad översättare till och från slovakiska 

Auktoriserad översättare till och från slovenska 

Auktoriserad översättare till och från rumänska 

Auktoriserad översättare till och från ungerska 

Auktoriserad översättare till och från bulgariska 

Auktoriserad översättare till och från lettiska 

Auktoriserad översättare till och från litauiska 

Auktoriserad översättare till och från estniska 

Auktoriserad översättare till och från ryska 

Auktoriserad översättare till och från svenska 

Auktoriserad översättare till och från norska 

Auktoriserad översättare till och från danska 

Auktoriserad översättare till och från isländska 

Auktoriserad översättare till och från ukrainska 

Auktoriserad översättare till och från italienska

Auktoriserad översättare till och från nederländska 

Auktoriserad översättare till och från hebreiska 

Auktoriserad översättare till och från turkiska 

Auktoriserad översättare till och från kinesiska 

Auktoriserad översättare till och från japanska 

Auktoriserad översättare till och från georgiska 

Auktoriserad översättare till och från albanska 

Auktoriserad översättare till och från arabiska 

Auktoriserad översättare till och från armeniska 

Auktoriserad översättare till och från azerbajdzjanska 

Auktoriserad översättare till och från bosniska 

Auktoriserad översättare till och från kroatiska 

Auktoriserad översättare till och från Grekiska 

Auktoriserad översättare till och från kazachiska 

Auktoriserad översättare till och från uzbekiska 

Auktoriserad översättare till och från persiska 

Auktoriserad översättare till och från serbiska 

Auktoriserad översättare till och från baskiska 

Auktoriserad översättare till och från portugisiska

 

© Baltic Media Ltd
 

 
Några av våra kunder