Västgermanska språk: Engelska, tyska, holländska med flera 

De västgermanska språken är en gren av den indoeuropeiska språkfamiljen som är modersmål för ungefär 500 miljoner människor huvudsakligen i NordamerikaOceaniensödra Afrika och Europa.

De västgermanska språken omfattar de tre mest talade språken: Engelska med runt 360–400 miljoner infödda talare, tyska med över 100 miljoner infödda talare och holländska med 23 miljoner infödda talare.

Andra större västgermanska språk är afrikaans och en utgrening av holländska; lågtyska; yiddish och limburgiska.

Alla germanska språk tros ha sina rötter i ett hypotetiskt urgermanskt språk. Detta skedde troligtvis under den pre-romanska järnåldern i norra Europa från 500 f.Kr. Urgermanskan talades troligen efter 500 f.Kr.

De germanska språken är nära kopplade till utvecklingen av den västerländska civilisationen.

Det indoeuropeiska språkträdet

Översättning till och från engelskatyskaholländska  |  Baltic Media

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. 

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

Några av våra kunder