Översättare svenska - tyska | Tyska översätt 

Översättning från svenska till tyska | Tyska översättningar | Auktoriserad tysk översättare Översätt svenska tyska | Tysk översättning av tyska översättare | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

 

Professionella tyska översättare | Tyska översätt

Det finns över 30 tyska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en tysk översättare som har tyska som modersmål och/eller bor i Tyskland eller Österrike.
Vi använder oss enbart av professionella tyska översättare med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom tysk översättningmed eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa tyska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, tysk provöversättning.
 

översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.   Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2

 

Tysk översättning 

  1. Alla tyska översättningar går igenom tre stadieröversättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Tyska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda tyska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade tyska projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryckNär du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Översättare svenska - tyska | Tyska översätt  Översättning från svenska till tyska | Tyska översättningar | Auktoriserad tysk översättare

 

Auktoriserad tysk översättare 

En stor andel av våra tyska leverantörer är auktoriserade - certifierade tyska översättare. Certifiering krävs för tyska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här. 
 
 

Översätt tyska | Tysk översättning   

 

 

Översättningsbyrå av högsta kvalitet | Översätt svenska tyska | Tysk översättning | Baltic MediaÖversättningsbyrå av högsta kvalitet | Översätt svenska tyska | Tysk översättning | Baltic Media

Det tyska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, germanska språk

Tyska talas som ett andra eller tredje språk i många delar av Europa. Uppskattningsvis talar över en fjärdedel av Europa tyska. Tyska liknar nederländska grammatiskt sett, men uttalet har stora skillnader.
Officiellt språk i: Schweiz, Tyskland, Österrike, EU

Språkkod: ISO 639-1: DE

 

Våra vanligaste tyska översättningar  

Översättning från svenska, engelska, franska, spanska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, ungerska, rumänska, arabiska, kurdiska, ryska, danska, isländska, italienska till tyska och översättning från tyska  till svenska, lettiska, ryska, franska, estniska, norska, danska osv. Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected]
 

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner.  Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. 

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Sekretess | Tysk översättning  

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 

Leveransvillkor | Tysk översättning  

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. Ett av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
 

Tyska språktjänster 

Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av tyska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på tyska.  

 

 

Några av våra kunder