Översätt från svenska till turkiska | Turkisk översättning |  ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media 

 

Det turkiska språket

Språkfamilj: turkiska
Turkiska, eller turkisk turkiska som det borde kallas, är bara ett av cirka 40 turkiska språk. Turkiskan som används i Turkiet skrivs på det latinska alfabetet, men de flesta andra turkiska språk använder det kyrilliska alfabetet.
Officiellt språk i: Cypern, Turkiet
 

Översätt från svenska till turkiska | Turkisk översättning | Turkisk auktoriserad översättare | Översättningsbyrå Baltic Media   Det turkiska språket

Professionella och auktoriserade turkiska översättare

Det finns över 10 turkiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en turkisk översättare som har turkiska som modersmål och/eller bor i Cypern eller Turkiet.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa turkiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad turkisk översättare

En stor andel av våra turkiska leverantörer är auktoriserade - certifierade turkiska översättare. Certifiering krävs för turkiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. 
 
Översätt från svenska till turkiska | Turkisk översättning | Turkisk auktoriserad översättare | Översättningsbyrå Baltic Media   Det turkiska språket

 

Turkisk översättning

  1. Alla turkiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Turkiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda turkiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Översättningsområden | Turkisk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 

Sekretess | Turkisk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 

Leveransvillkor | Turkisk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Översätt från svenska till turkiska | Turkisk översättning | Turkisk auktoriserad översättare | Översättningsbyrå Baltic Media   Det turkiska språket

 

Våra vanligaste turkiska översättningar:

engelska till turkiska
franska till turkiska
tyska till turkiska
spanska till turkiska
svenska till turkiska
polska till turkiska
tjeckiska till turkiska
slovakiska till turkiska
slovenska till turkiska
ungerska till turkiska
rumänska till turkiska
bulgariska till turkiska
lettiska till turkiska
litauiska till turkiska
ryska till turkiska
danska till turkiska
estniska till turkiska
finska till turkiska
norska till turkiska
ukrainska till turkiska
italienska till turkiska
turkiska till lettiska
turkiska till engelska
turkiska till ryska
turkiska till franska
turkiska till tyska
turkiska till litauiska
turkiska till ungerska
turkiska till svenska
turkiska till bulgariska
turkiska till estniska
turkiska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 

Turkiska språktjänster

Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av turkiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på turkiska.  

Några av våra kunder