Tolkning | Tolkförmedling 

Tolkförmedling - kosekutivtolkning och simultantolkningTolkning är att översätta muntligt tal, eller teckenspråk, till ett annat språk. Tolken tar in budskapet och gör direkt en tolkning till det andra språket. Skillnaden mellan tolkning och översättning är att översättaren får en längre tid att jobba igenom materialet, och kan till exempel slå i ordböcker och fråga om råd, medan tolken arbetar här och nu. Så kallad simultantolkning innebär att man direkt översätter kontinuerligt avlyssnat tal, ofta vid internationella sammankomster, där flera språk talas.

Baltic Media Translations AB tillhandahåller tjänster både - konsekutivtolkning och simultantolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum.

Baltic Media Translations AB anlitar utbildade och erfarna tolkar, specialiserade i ett brett spektrum av ämnen.

Det finns mer än 1500 översättare från hela världen som är listade hos översättningsbyrå i Stockholm  Baltic Media Translations AB databas. Översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB har stränga krav på kvalitetskontroll när det gäller val av nya leverantörer.

Vi anlitar endast professionella språkspecialister - översättare med en universitetsexamen i lingvistik och/eller en gedigen erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

Tolkning | Tolkförmedling | Baltic Media Professionella översättningar | Språkföretag Baltic MediaTolkning | Tolkförmedling | Baltic Media Professionella översättningar | Språkföretag Baltic Media

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

 

 

© Baltic Media Translations AB
 

Några av våra kunder