Slaviska språk

Slaviska språk: Ryska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media 

De slaviska språken  tillhör de indoeuropeiska språken och är modersmål för det slaviska folket som kommer från Östeuropa.

De baltoslaviska språken är oftast uppdelade i baltiska och slaviska grupper. På 1960-talet drog dock de ryska vetenskapsmännen Vladimir Toporov och Vyacheslav Ivanov följande slutsatser:

a) Det samslaviska språket är utformat från den perifera typen av baltiska dialekter;

b) Den slaviska språkvetenskapliga typen formades senare från de baltiska språkens strukturella modell,

c) den slaviska strukturella modellen är ett resultat av de baltiska språkens strukturella modelltransformation.

Onomastiskt bevis visar att baltiska språk en gång i tiden talades i ett mycket större område än idag, ända till Moskva, och ersattes senare av slaviskan.

De slaviska språken är uppdelade i tre undergrupper: Östväst, och syd, som tillsammans utgör mer än tjugo språk. Av dessa har tio minst en miljon talare och officiell status som nationellt språk i länderna: ryska, vitryska, och ukrainska (östgruppen), polska, tjeckiska och slovakiska (västgruppen) och slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska och bulgariska (sydgruppen).

Det indoeuropeiska språkträdet

Slaviska språk: Ryska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media Slaviska språk: Ryska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

 

Översättning till och från slaviska språk | Baltic Media

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. 

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

Några av våra kunder