Översätt svenska rumänska | Rumänsk översättning 

 

Det rumänska språket

Språkfamilj: Indoeuropeiska språk, romanska språk
Rumänska talas huvudsakligen i Rumänien och Moldova (där det kallas moldaviska). Rumänska skiljer sig avsevärt från de andra romanska språken eftersom den har starka influenser från flera vitt spridda språk som de slaviska språken, ungerska, turkiska och grekiska.
Officiellt språk i: Rumänien, EU

Språkkod ISO 639-1: RO

Översätt svenska rumänska | Rumänsk översättning | Baltic Media   Det rumänska språketÖversätt svenska rumänska | Rumänsk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media översättningsbyrå Baltic Media Baltic Media

 

 

 

Professionell rumänsk översättning ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Översätt svenska rumänska | Rumänsk översättning | Baltic Media   Det rumänska språket

Det finns över 30 rumänska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en rumänsk översättare som har rumänska som modersmål och/eller bor i Rumänien.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:20015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa rumänska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
 

Auktoriserad rumänsk översättare 

En stor andel av våra rumänska leverantörer är auktoriserade - certifierade rumänska översättare. Certifiering krävs för rumänska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. 
 
 

Rumänsk översättning

  1. Alla rumänska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Rumänska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda rumänska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 14 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Översättningsområden

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 

Sekretess

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

 

Leveransvillkor

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 

Våra vanligaste rumänska översättningar:

danska till rumänska
engelska till rumänska
tyska till rumänska
spanska till rumänska
svenska till rumänska
polska till rumänska
tjeckiska till rumänska
slovakiska till rumänska
slovenska till rumänska
ungerska till rumänska
franska till rumänska
bulgariska till rumänska
lettiska till rumänska
litauiska till rumänska
ryska till rumänska
estniska till rumänska
norska till rumänska
finska till rumänska
isländska till rumänska
ukrainska till rumänska
italienska till rumänska
rumänska till lettiska
rumänska till danska
rumänska till franska
rumänska till ryska
rumänska till engelska
rumänska till tyska
rumänska till litauiska
rumänska till ungerska
rumänska till svenska
rumänska till bulgariska
rumänska till estniska
rumänska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 

Rumänska språktjänster

Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av rumänska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på rumänska.  

Några av våra kunder