ER MENING

Bästa kund!
För att kunna fortsätta leverera en högkvalitativ tjänst är det mycket viktigt att våra kunder meddelar hur nöjda de är med tjänsten. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om ni tar några minuter och betygsätter vår tjänst genom att fylla i denna korta enkät.

Vad tycker Ni om:

Bra Godkänd Måste förbättras
Tjänstens kvalitet *
Hålla deadline *
Professionalism *
Vårt svar på offertförfrågan *
Slutresultat *

Era kommentar gällande företaget, tjänster, anställda, översättare, föreläsare, förslag gällande förbättring av arbetet:

Hur fick Ni veta om oss?

Ert namn, efternamn och/eller företagsnamn *

Om Ni kommer ihåg - projektnummer, projektnamn eller vår kontaktperson: *

Er e-postadress, telefon (valfritt):
 

Tack ännu en gång för ert samarbete!

Några av våra kunder