Pris per ord | Sveriges bästa priser på översättning  

Översättning ✅ Pris per ord ✅ Pris per sida ✅ Priser ✅ Pris per timme ✅ Prislista | Medicinsk, teknisk, juridisk översättning

Sveriges bästa pris på auktoriserad översättning 

✅ Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,50 – 1.60 per ord 

✅ Billig översättning 

✅ Billig översättninsgbyrå | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media för medicinsk, teknisk och juridisk översättning

Här kan du läsa om våra priser översättning: Hur beräknas priserna för de språktjänster som tillhandahålls av ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media Translations AB? | Vad kostar en auktoriserad översättning? | Hur du sparar  pengar när du köper från vår översättningsbyrå?  | Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten?​ | Varför är våra priser lägre än hos andra översättningsbyråer

Pris per ord | Översättning hos Baltic Media | Sveriges bästa priser på översättning Översättning | Pris per ord | Pris per sida | Priser | Pris per timme | Prislista | Sveriges bästa priser på översättning | Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,80 – 1.60 per ord.Översättningsbyrå Baltic Media är en ISO certifierad Nordisk-baltisk översättningsbyrå som du kan lita på. Baltic Media  är en av Norra Europas mesterfarna översättningsbyråer med expertområden i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra världsspråk.

 

Översättning | Pris per ord | Billigare än andra översättningsbyråer

Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,50 – 1.60 per ord. Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer. (I Sverige heter vårt företag Baltic Media Translations AB, F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

 

Läs mer om priser och våra kostnadseffektiva lösningar för medicinsk, teknisk och juridisk översättningar här.

Kontakta oss via e-post om du vill ha en fullständig prislista. E-mail

Prissättningen för översättningar på marknaden tenderar att skilja sig och därför ska du inte vara rädd att ställa frågor, då det är det enda sättet att uppnå hög kvalitativ översättning och förståelse mellan kund och leverantör på lång sikt.

Det dyraste alternativet är inte nödvändigtvis det bästa och vice versa. Majoriteten av översättningsbyråer vårdar långsiktiga relationer med sina kunder. Därför är det särskilt viktigt att komma överens om ett pris, kvalitet och service som passar dig bäst.

 

 

 

Pris för en översättning | Pris per ord


I enlighet med den standard accepterad i branschen, beräknas priser för översättnings- och lokaliseringstjänster på två sätt enligt följande:

  1. antal ord, eller
  2. antal standardsidor (en standardsida är 1800 tecken med blanksteg eller 1500 tecken utan mellanslag).
Generellt sett, bestäms priset av antalet ord i källtexten (original); men det är inte alltid möjligt. Om texten är endast tillgänglig som en papperskopia, handskrivet, etc. kan priset beräknas genom antalet ord i måltexten (översättningen).

Priser beror på hur vanligt ett visst språk är(desto mer esoteriskt språket är på respektive marknad, desto högre betingat pris), komplexiteten i källtexten, till exempel, skulle skönlitteratur kräva särskild anpassning (betingar det en högre taxa), vare sig en layoutdesign krävs (skulle ett högre pris tillämpas), etc.

Priset skall också avspegla leveransvillkoren. Det bör noteras att en professionell översättare kan producera högkvalitativa översättningar på ca 5 standardsidor per dag. Brådskande översättningar skall vara föremål för en uttrycklig servicegrad, som sträcker sig från 50 % till 100 % och debiteras utöver den reguljära avgiften. För stamkunder erbjuder vi expressöversättningar utan extra kostnad.

Rabatter för översättningar gäller om antalet sidor överstiger 50.
 

Pris för en auktoriserad översättning

 Hos oss kostar en officiell/auktoriserad/certifierad översättning stämplad av en auktoriserad/certifierad översättare eller/och med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl. moms.  Bestyrkt officiell översättning med företagsstämpel kostar fr 350 kronor.

Läs mer


Pris - Tolkning | Pris per timme

Tolktjänster debiteras per timme. Den fastställda timtaxan omfattar inte passiv tolkning, t.ex., tiden som tolken är på plats när aktiv tolkning inte sker. Dessutom, skall resor, boende och andra kostnader också beräknas. Vid beställning av simultantolkning, vänligen observera att tolkningen tillhandahålls vanligtvis av två tolkar som turas om att tolka i 20-30 minuter vardera.

För att få en offert för hyra av mobil utrustning för simultantolkning, förse projektledaren med exakt tid och plats för händelsen, språkkombinationer och det förväntade antalet deltagare.


Pris - Språkkurser

Priset för språkundervisning sätts per antal lektionstimmar (45 minuter) som hålls. För att ta reda priset för en öppen språkkurs, besök


Välj att spara genom att ansöka om undervisning i morgon eller daggrupper, eller dra fördel av våra erbjudanden. Prisoffert för undervisning av företagskunder är baserad på basis av kundens behov när det gäller frekvensen av lektioner, plats och längden på kursen.

I kursavgiften ingår allt studiematerial som krävs och undervisningen sker i lokaler på Baltic Media Translations AB - gratis te, kaffe och tilltugg ingår dessutom.


Pris - Övriga tjänster

Priserna på transkription, översättning och inspelning av ljud/video filer och text konvertering är inställda på timbasis och baseras på antalet timmar som krävs för att fullgöra de särskilda uppgifterna, dock för layout design - enligt timtaxa eller per antal sidor.


Priset för textredigering/språklig granskning sätts per timtaxa eller genom tillämpning av hälften av priset för översättning.
 
För översättning av filmtexter bestäms priset enligt antalet ord i källtexten. Men, för transkription och justering av utarbetade tjänster fastställs priset på grundval av en timtaxa.
 

© Baltic Media Translations AB

 

Några av våra kunder