Billig översättning  Billig översättninsgbyrå för både privatpersoner och företag

 

Lågpris översättningsbyrå och professionell översättning för både privatpersoner och företag

Alla kunder vill ha billig översättning för att spara på översättningskostnader. Vi på Baltic Media® kan erbjuda det utan att kompromissa med kvaliteten.

Baltic Media® är en översättningsbyrå för både privatpersoner och företag. Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för högkvalitativa språktjänster i Nordeuropa.

Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner.  

Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,50 – 1.50 per ord. 

 

Översättning för privatpersoner 20–25 % billigare 

Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad?

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB erbjuder översättning från och till alla officiella språk i den Europeiska unionen och andra världens språk.  

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015.

 

Billig översättning ✅ Billig översättninsgbyrå för både privatpersoner och företagBillig översättning | Billig översättninsgbyrå | Lågpris översättning för både privatpersoner och företag

 

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Få en offert här | Gratis offert  

Vi lovar att svara på din prisförfrågan inom 15 minuter (gäller mån-fre 8.00 - 17.00, ej röda dagar). 

 

Professionell och billig översättning

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning. Läs mer om våra professionella översättare här.

 

Översätt hos Baltic Media®   

För att få veta mer om vår översättningstjänst eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 (Sverige), +371 67 224 327 (Internationell) eller kontakta våra projektledare via e-post på  [email protected] eller [email protected] 

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Vad tycker våra kunder om våra översättningar läs här.

Billig översättning ✅ Billig översättninsgbyrå ✅ Lågpris översättning för både privatpersoner och företag

 

 

Varför bör du välja Baltic Media - Nordisk-baltisk översättningsbyrå? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

E-post

 
 
 

Översättningsbyrå Baltic Media® specialiserar i översättning av följande produktgrupper:

 

Områden för specialisering av översättningsbyrå Baltic Media®

Tolkförmedling - kosekutivtolkning och simultantolkning | Översättningsbyrå Baltic Media®


Baltic Media Translations AB tillhandahåller tjänster både - konsekutivtolkning ochsimultantolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum.
Baltic Media Translations AB anlitar utbildade och erfarna tolkar, specialiserade i ett brett spektrum av ämnen.

 

Auktoriserad och certifierad översättning  

Vissa dokument såsom betyg, försäkringskassebesked m m behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och översättaren intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian.

Baltic Media Translations AB har ett nära samarbete med Notarius Publicus i Sverige och andra EU-länder där vi har våra kontor. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.


Rätt att utfärda Apostille 

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille.
Vänligen kom ihåg att vår översättningsbyrå inte erbjuder certifiering av era ursprungliga dokument eller översättningar med en apostille.
Legalisering av dokument måste utfärdas av kunden på egen hand.
 

Auktoriserad översättning av officiella handlingar 

Vid översättning av officiella handlingar anlitar vi även auktoriserade translatorer, som är legitimerade av Kammarkollegiet. Translatorn har eget ansvar för översättningens kvalitet, som garanteras genom en individuell stämpel från Kammarkollegiet på varje handling som översätts.
 

Legalisera en översättning  


För att legalisera en översättning krävs att översättaren är en av Kammarkollegiet auktoriserad translator (OBS inte tolk).  http://www.sweden.gov.se/sb/d/2557#item16150


UD kan inte hjälpa till med översättning. Däremot kan legaliseringen göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.
 

Snabb hantering av översättningar till och från alla språk  

Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.

Översättningskvalitet och sekretess 

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

Obs! De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare (translator) / auktoriseras av en notarius publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

 
© Baltic Media Translations AB
 

 

Några av våra kunder