Lågpris översättning hos ISO-certifierad översättningsbyrå 

Baltic Media | Hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser Beställ översättning online i Göteborg | Malmö | Stockholm | Uppsala |  i hela Sverige | Översättningsbyrå Baltic Media

För översättning av ditt innehåll använder vi CAT-verktyg (datorstödd översättning) för att försäkra att du får den bästa möjliga översättningen, som både är kostnadseffektiv och av hög kvalitet.

Översättning hos Baltic Media | Hög kvalitet och  konkurrenskraftiga priser Översättningsbyrå Baltic Media Translations etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för högkvalitativa språktjänster i Norden och Baltikum. Översättningsbyrån har kontor i Stockholm och Riga. Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner.

Översättningsbyrå Baltic Media Translations etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för högkvalitativa språktjänster i Norden och Baltikum. Översättningsbyrån har kontor i Stockholm och Riga. Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner.

Språk, översättningar, kommunikation är nyckelorden för översättningsbyrå Baltic Media Translations AB

Snabb hantering av översättningsordrar 

Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.
 

 Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB är ett företag, vars strategiska mål är att erbjuda högkvalitativa språktjänster till företagsenheter, statliga och andra institutioner, privatpersoner och hjälpa våra klienter att framgångsrikt kommunicera i den rådande flerspråkiga miljön, och därmed bli den ledande leverantören av just dessa tjänster, med god renomme hos både kunder, konkurrenter och leverantörer.

Översättning hos Baltic Media | Hög kvalitet och  konkurrenskraftiga priserÖversättning hos Baltic Media | Hög kvalitet och  konkurrenskraftiga priser

Varför bör du välja Baltic Media - Nordisk-baltisk översättningsbyrå? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten 

Våra tjänster

Kostnadsfri offert inom 15 minuter  

Begäran om information   

E-mail

 

Affärsidén hos Baltic Media Translations AB framgår i dess slogan Rätt budskap på rätt språk. Företaget säljer immateriella varor skapade av kvalificerade och kompetenta specialister som säkerställer hög kvalitet på tjänsten.

Språkföretaget Baltic Media Translations AB arbetsfält sträcker sig globalt. Cirka 80% av företagets omsättning härleds från exporten till Skandinavien, Centraleuropa och Nordamerika.

Baltic Media Translations AB är ett erkänt företag med expertområden i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra världsspråk.

Numera, för att kunna kommunicera framgångsrikt på lokala och internationella marknader, är det nödvändigt att både behärska ett visst språk och inneha kunskap i teori och praktik för kommunikation. Baltic Media Translations AB erbjuder alla dessa tjänster och fungerar som en enda språk leverantör av tjänster.

Tjänster som erbjuds av Baltic Media Translations AB :

© Baltic Media Translations AB

Översättningsbyrå i Stockholm Sverige

Engelsk översättning Professionell översättning till engelska

Några av våra kunder