Experter på språk och översättning i Nordeuropa 

Vi har en kvalificerad kontorspersonal: alla är akademiker och har akademisk utbildning. De flesta av våra anställda har en studiebakgrund i lingvistik, översättning eller andra liknande studier, har doktorsexamen i språkvetenskap och kommunikation. Så du kan vara säker på att alltid få professionell språkservice och goda råd, med ett resultat på högsta nivå.

Baltic Media Translations AB  är en av Norra Europas mesterfarna online översättningsbyråer i Sverige med expertområden i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra världsspråk. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland) och kunder kan hantera översättningar online.

Översättningsbyrå Baltic Media erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativ översättning, snabb leverans och vänligt samarbete med kunder. Översättare på Baltic Media specialiserar i översättning av följande produktgrupper: översättning av dokumentauktoriserad översättningöversättning av webbsidor för e-handel, juridisk, teknisk, medicinsk översättning. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Guntar Veinberg
Fil.dr. i språkvetenskap, översättare, styrelseordförande

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd Simona Romanova
Simona Romanova, finansdirektör, styrelsemedlem

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Elīna Černavska, kvalitetsledare, översättare, styrelsemedlem

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Sandra Veinberg, professor,  fil dr i språkvetenskap, översättare, styrelsemedlem

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Ingmar Veinberg, styrelsemedlem

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Nathalie Rohlén, Controller, styrelsemedlem

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Mārīte Krankale, översättare, senior projektledare

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Elīna Zariņa, översättare, projektledare

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Elīna Butko,  översättare, byråledare / projektledare

 

Översättningsbyrå - Baltic Media Ltd
Aysel Hagverdiyeva,  svensk lingvist, projektledare

 

Adrija Enrika Ēdeleöversättare, projektledare
 

 

Matīss Latvian Translator
Matīss Rihards Ikše, översättare, projektledare
 
 
Translation agency - Baltic Media Ltd
Mārīte Mušperte
Head of Baltic Media Language Training Centre, lecturer, translator, Lithuanian/Baltic linguist
 
 
Tulkošanas birojs Baltic Media Ltd 
Iveta Grīnberga

Head of Baltic Media Language Training Centre Latvian Language Programs, lecturer, Latvian linguist  

 
 

Varför bör du välja Nordisk-baltisk översättningsbyrå Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

 
 
 
Några av våra kunder