Översätt svenska baskiska | Baskisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

 

Det baskiska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, romanska språk, baskiska
Baskiska anses vara obesläktat med andra språk. Idag finns det en standardiserad form av Baskiska, "Batua" (kallas även Euskara) baserat på Guipuzcoan, som är den viktigaste dialekten som talas i den centrala baskiska regionen (Euzkadi). Alla talade språkvarianter med undantag av Souletin (talas i delar av Frankrike) kan förstås av de som talar andra varianter.
 

Professionella och auktoriserade baskiska översättare

Översätt svenska baskiska | Baskisk översättning | Auktoriserad baskisk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media  Det baskiska språket

Det finns över 7 baskiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en baskisk översättare som har baskiska som modersmål och/eller bor i Baskien.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa baskiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra baskiska leverantörer är auktoriserade - certifierade baskiska översättare. Certifiering krävs för baskiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.
 

Baskisk översättning

Översätt svenska baskiska | Baskisk översättning | Auktoriserad baskisk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media  Det baskiska språket

  1. Alla baskiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Baskiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda baskiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden | Baskisk översättning
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess | Baskisk översättning
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor | Baskisk översättning
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste baskiska översättningar:
danska till baskiska
engelska till baskiska
tyska till baskiska
franska till baskiska
svenska till baskiska
polska till baskiska
tjeckiska till baskiska
slovakiska till baskiska
slovenska till baskiska
ungerska till baskiska
rumänska till baskiska
bulgariska till baskiska
lettiska till baskiska
litauiska till baskiska
ryska till baskiska
estniska till baskiska
norska till baskiska
finska till baskiska
isländska till baskiska
ukrainska till baskiska
italienska till baskiska
baskiska till lettiska
baskiska till danska
baskiska till ryska
baskiska till engelska
baskiska till tyska
baskiska till litauiska
baskiska till ungerska
baskiska till svenska
baskiska till bulgariska
baskiska till estniska
baskiska till ukrainska
baskiska till franska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Baskiska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av baskiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på baskiska.  

Några av våra kunder