Baltiska språk: Lettiska och litauiska 

De baltiska språken hör till den baltoslaviska grenen från den indoeuropeiska språkfamiljen. Baltiska språk talas av balter, huvudsakligen i områdena öst och sydost om Östersjön i norra Europa.

Baltiska språk är uppdelade i två grupper: Västbaltiska och östbaltiska (med två levande språk, litauiska och lettiska).

Arkeologiska uppgifter visar på att en stor del av nordöstra Europa, ungefär från Moskva till Berlin, var ett baltisktalande område under det första millenniet f.Kr och e.Kr. Slaverna kom till detta område senare. Territoriet var täckt av nästintill ogenomträngliga skogar och var långt ifrån de större migrations- och viktiga handelsrutterna. Dessa faktorer förenklade bevarandet av en extremt arkaisk baltisk språkfamilj.

Baltiska språk är bland de äldsta av de nu kvarvarande indoeuropeiska språken trots sin sena validering.

Ett skäl till den sena attesteringen är att det baltiska folket stod emot kristianiseringen längre än något annat europeiskt folk, något som försenade introduktionen av skrift och isolerade deras språk från yttre påverkan.

Onomastiskt bevis visar att baltiska språk en gång i tiden talades i ett mycket större område än idag, ända till Moskva, och ersattes senare av slaviskan.

Det indoeuropeiska språkträdet

Baltiska (eller rättare sagt litauiska) är det ålderdomligaste nu levande indoeuropeiska språket i den meningen att det förändrats mindre än något annat språk från det indoeuropeiska urspråket. Det saknar dock skriftliga belägg som är äldre än senmedeltid. De baltiska språken är (liksom de germanska) en gren av de indoeuropeiska språken.

Baltiska språk: Lettiska och litauiska |  ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

De 10 äldsta språken som fortfarande talas i världen idag

 

Översättning till och från baltiska språk | Översättningsbyrå Baltic Media

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. 

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Källa: Wikipedia, University of Texas at Austin Lingustics Research Center.

 

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

Några av våra kunder