Översätt svenska azerbajdzjanska | Azerbajdzjansk översättning  | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

 

 

Det azerbajdzjanska språket

Språkfamilj: altaiska språk, turkiska språk,azerbajdzjanska
Azerbajdzjanska kallas även azeri och azeriska. Språket är besläktad med turkiska och turkmeniska men har ännu fler persiska influenser. Språket skrivs officiellt med det latinska alfabetet, men det arabiska alfabetet används fortfarande ofta. Förr i tiden skrevs azerbajdzjanska även på det kyrilliska alfabetet.
Officiellt språk i: Azerbajdzjan
Översätt svenska azerbajdzjanska | Azerbajdzjansk översättning | Auktoriserad azerbajdzjansk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media  Det azerbajdzjanska språket

Professionella och auktoriserade azerbajdzjanska översättare

Det finns över 10 azerbajdzjanska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en azerbajdzjansk översättare som har azerbajdzjanska som modersmål och/eller bor i Azerbajdzjan.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa azerbajdzjanska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra azerbajdzjanska leverantörer är auktoriserade - certifierade översättare. Certifiering krävs för azerbajdzjanska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.
 

Azerbajdzjansk översättning

Översätt svenska azerbajdzjanska | Azerbajdzjansk översättning | Auktoriserad azerbajdzjansk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media  Det azerbajdzjanska språket

  1. Alla azerbajdzjanska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Azerbajdzjanska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda azerbajdzjanska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste azerbajdzjanska översättningar:
danska till azerbajdzjanska
engelska till azerbajdzjanska
tyska till azerbajdzjanska
finska till azerbajdzjanska
svenska till azerbajdzjanska
polska till azerbajdzjanska
tjeckiska till azerbajdzjanska
slovakiska till azerbajdzjanska
slovenska till azerbajdzjanska
ungerska till azerbajdzjanska
rumänska till azerbajdzjanska
bulgariska till azerbajdzjanska
lettiska till azerbajdzjanska
litauiska till azerbajdzjanska
ryska till azerbajdzjanska
estniska till azerbajdzjanska
norska till azerbajdzjanska
finska till azerbajdzjanska
isländska till azerbajdzjanska
ukrainska till azerbajdzjanska
azerbajdzjanska till spanska
azerbajdzjanska till lettiska
azerbajdzjanska till danska
azerbajdzjanska till ryska
azerbajdzjanska till engelska
azerbajdzjanska till tyska
azerbajdzjanska till litauiska
azerbajdzjanska till ungerska
azerbajdzjanska till svenska
azerbajdzjanska till bulgariska
azerbajdzjanska till estniska
azerbajdzjanska till ukrainska
azerbajdzjanska till franska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Azerbajdzjanska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av azerbajdzjanska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på azerbajdzjanska. 

Några av våra kunder