ÖVERSÄTTARE / TOLKAR / KORREKTURLÄSARE / REKLAMSKRIBENT

Om du är tolk, översättare, reklamskribent eller korrekturläsare och är intresserad av att samarbeta med Baltic Media Translations AB, var god och sänd oss din ansökan. Med oss kan du samarbeta antingen som fysisk eller som juridisk person, om du har ett registrerat företag. Vi behandlar all given information med strikt sekretess enligt EU:s datalagringsdirektiv.
English application site


Namn, efternamn *:
Adress:
Personnummer eller företagets registreringsnummer:
Telefon hem:
Telefon till arbetet:
Mobiltelefon *:
E-post *:
Fax:

Jag kan:

Översätta från * (språk) till (språk)

Skriva och redigera text på och korrekturläsa (språk)


Mitt modersmål *:
Mitt CV (Bifoga):
Specialitet::

Min specialitet är att översätta inom följande områden:

Rekommendationer/utlåtanden:
Jag har följande teknisk utrustning till mitt förfogande (dator, program, o.s.v.)::

Jag önskar få ersättning för mitt arbete enligt följande:

per ord *

per timme *

Några av våra kunder