Översättningsbyrå Baltic Media®
Översätt med professionell översättare. Högkvalitativ översättning till rimliga priser. I alla språk.

Norra Europas ledande online översättningsbyrå med fokus på nordeuropeiska språk. ISO-certifierad översättningsbyrå för teknisk, juridisk, medicinsk översättning. Vi hjälper globala företag att nå europeiska marknader. Vi hjälper våra nordiska kunder att nå globalt.

Varför välja översättningsbyrå Baltic Media®?

12 skäl att välja översättningsbyrå Baltic Media®

Översättningsbyråer i Stockholm och Riga

Prisförfrågan

Översättningsbyrå Baltic Media® för krävande kunder

Din översättningsbyrå online | Online översättning med professionella översättare | Översätt med professionell översättare. Högkvalitativ översättning till rimliga priser. I alla språk.

Norra Europas ledande online översättningsbyrå med fokus på nordeuropeiska språk. Vi hjälper globala företag att nå europeiska marknader. Vi hjälper våra nordiska kunder att nå globalt.

Beställ översättning online i Göteborg | Malmö | Stockholm | Uppsala | i hela Sverige

Översättning svenska engelska, medicinsk, juridisk och teknisk översättning  

Baltic Media är en ISO certifierad Nordisk-baltisk översättningsbyrå som du kan lita på. Baltic Media Translations AB  är en av Norra Europas mesterfarna online översättningsbyråer i Sverige med expertområden i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra världsspråk. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland) och kunder kan hantera översättningar online.

Översättningsbyrå Baltic Media erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativ översättningsnabb leverans och vänligt samarbete med kunder. Översättare på Baltic Media specialiserar i översättning av följande produktgrupper: översättning av dokumentauktoriserad översättningöversättning av webbsidor för e-handel, juridisk, teknisk, medicinsk översättning. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

 

Översättningsbyrå Baltic Media är en ISO certifierad Nordisk-baltisk översättningsbyrå som du kan lita på. Baltic Media  är en av Norra Europas mesterfarna översättningsbyråer med expertområden i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra världsspråk.

Expandera för att läsa mer om översättningsföretag

 

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa.  Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. 

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenskafinskadanskaisländskanorskatyskaengelskapolska, ryskalettiskalitauiska och estniska. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Professor Andy Martin, som undervisar vid University of Cambridge säger att översättning är som arketypen för alla mänskliga relationer. "Vi får det aldrig rätt när det gäller att förstå andra människor. Samtidigt borde vi försöka. Att vara en människa är en fördel när det gäller att översätta andra människor "*.

 

Översättning och pris

För att göra det billigare för dig använder översättningsbyrå Baltic Media CAT-verktyg (datorstödd översättning) för att försäkra att du får den bästa möjliga översättningen, som både är kostnadseffektiv och av hög kvalitet.

Översättningsbyrå Baltic Media erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativ översättning, snabb leverans och vänligt samarbete med kunder.

Översättare på Baltic Media specialiserar i översättning av följande produktgrupper:

Mediaöversättningstjänster: tryckta och digitala medier, audiovisuella medier, böcker, tidningar, tidskrifter, reklammaterial.

Översättning av dokument (instruktioner, användarmanualer, marknadsföringsmaterial, juridiska dokument);

Teknisk översättning (tekniska manualer, instruktioner);

Auktoriserad översättning av svenska och utländska betyg, gymnasiebetyg och andra dokument. Auktoriserad översättning utförs an en auktoriserad översättare- translator.

Översättning av webbsidor, hemsidor för e-handel, webbutik osv (vi lokaliserar innehållet på din webbsida för att den ska vara begriplig på de lokala marknaderna på olika språk);

Medicinsk översättning. Våra översättare har omfattande kunskaper inom medicin, bioteknik, sjukvård, medicinsk utrustning, läkemedel och Agvet marknadssegment.

Juridisk översättning (juridik, finans, försäkringar, immaterialrätt, rättstvister, skatt);

Översättning av årsredovisning (årsredovisningar av börsnoterade och internationella företag);

Översättning av programvara (översättning av användarnas gränssnitt, dokumentationsstöd och test)

Terminologi översättning och hantering av flerspråkigt datainnehåll

Översättning och textning av audiovisuella produkter (film, översättning av speldata text, filmtextning, inspelning)

Maskinöversättning (HAMT) med redigering och kvalitetskontroll (för större volymer av översättningar erbjuder vi implementering med maskinöversättning med följande språkgranskning och kvalitetskontrollförfaranden)

Tolkförmedling - konsekutivtolkning och simultantolkning

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB tillhandahåller tjänster både - konsekutivtolkning och simultantolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum.

*Google Translate will never outsmart the human mind – and this is why

 

 

 

Några av våra kunder